a Iron Horse - Alvin Bongon | Qatar-America Institute

Iron Horse – Alvin Bongon

Caption: American iron horse on Qatar Road (corniche)
Location: Corniche, Doha, Qatar
Date: 03/15